ספר תוכחת מגילה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תוכחת מגילה: והוא ביאור על מגלת קהלת עם מאמר מהשארת הנפש והשכלתה. וביאת המשיח. ותחיית המתים והקדמות ... מעניין התורה ודרכי לשון הקדש
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tokhaḥat megilah: ṿe-hu biʼur ʻal Megilat Ḳohelet ʻim maʼamar mi-hashʼarat ha-nefesh ṿe-haskaltah. U-viʼat ha-mashiaḥ. U-teḥiyat ha-metim ṿe-haḳdamot ... me-ʻinyan ha-Torah ṿe-darkhe leshon ha-ḳodesh
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1784
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת היה תמים בלב לפק

איזכורים של ספרים אחרים בספר זה:

המחבר מציין כי עסק בנושא סיבה ומסובב בגוף האדם "בספרי על הדם אשר כתבתיו לרבי בחכמת הנתוח הפראפעסר הונטר בלונדן" (עמ' ד')

הוא מציין את הספרים הבאים:

-מאור עיניים/ האדומי - עמ' יב'

- את סיפרו מאמר התורה וחכמה - עמ' כו'

בסוף הספר מצויין פועל הדפוס הירץ יאקב מטריר

Editions
Total number of editions: 
2
Last known edition: 
1995, ניו יורק
Year of edition: 
1995
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Number of pages in the book: 
[4] עמ' מא' דפים[1 עמ']
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
יז'
General Notes: 

מדף יח' ועד סוף הספר, הטיפוגרפיה היא מסורתית: טקסט מתוך קהלת וסביבו פרשנות, ובתחתית העמוד מופיע ביאור נוסף.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

ההקדמה הפותחת את הספר הוקדשה על ידי שנאבר-לויזון למלך שוודיה, גוסטב השלישי

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
גוסטאף השלישי, מלך שוודיה
German Name: 
גוסטאף השלישי
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

מרבית הספר מוקדש לפרשנות של קהלת

Topics
Notes: 
בעמ' יב' מוזכרים אריסטו, סוקרטס ("כאשר סיפר לנו סענופען"). הרופא הנטר (הונטר) מלונדון מוזכר כמה פעמים במבוא (ראו פירוט הנושאים במבוא).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

Yes

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /8= 22 V 6233
References and bibliography
Copy of book used: 

R /8= 22 V 6233
(R 8 22 V 6233)

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:

הדפוסת לפי צעדנער, עמ' 435.

מחאה על פגיעה בכבודו של לוויזון, מצידם של ראשי בית הכנסת. כולל גם העתק המלצה על המחבר מאת רבני ברלין.

נגד חיבור זה הופיעה החוברת "תשובת הפרושים", מאת יהודה מלונדון, תקל"ה.

Collection (הספריה הבריטית)

Added corporate author [לונדון. בית הכנסת הגדול דיוק'ס פלייס (אודות)]

Language עברית

Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Levison, George (Mordechai Gumpel Schnaber) - שנאבר-לויזון, גומפל מרדכי
Role in book production: 
Author
Notes: 

המבוא בנוי מחמש הקדמות, שעוסקות בעניינים הבאים:

1. הקדמה המבארת כוונת המלך בספרו קהלת ומעניו ומליצת משליו. ועל מה הטבעו אדניו (דפים א'-ב'. תיאור ספר קהלת וכיצד שנאבר-לויזון הביא אותו כאן - כגון, בעיית הטעמים).

2. הקדמה שניה: ודרך הקדש לה (דפים ג'-ט'. דיון בלשון העברית בחשיבותה ובמבנה שלה - שמות נרדפים, בניינים וכד')

3. הקדמה שלישית: משמות הבורא יתברך... (דף ט'. דיון באמונה באל).

4. הקדמה רביעית (עמ' י'-יג'. דיון במצוות בין אדם לחברו, במוסר).

5. הקדמה חמישית: ראיתי להעתיק פה. פרק אחד מספרי הרפואות אשר לי בלה"ק... (דפים יג'-טו'.
על ענייני בריאות, תזונה נכונה, הרגלי שתיה נכונים).

לאחר חמש ההקדמות מופיע טקסטים בשם "דברי החכם המבאר ושאלתי עליהם" ו"מקראות הדומות אלו לאלו בזה הספר יעידו איש על רעהו" (דפים טו'-יז'. תיאור הנושאים בתוך ספר קהלת, ולסיום מוסיף המחבר "הערה"ביחס אליהם).,"לגוסטאף השלישי מלך צפון שלום עד בלי ירח": המחבר מרעיף שבחים על מלך שוודיה, שהעניק לו תואר פרופסור. שנאבר-לויזון אומר כי דבריו אלה תורגמו למלך לשוודית על ידי שריו הנאמנים: "הארכאטר רופא המלך" "וכהן המלך ראזני" ושאר יודעי העברית בקרב חכמי המלך, כפי שתרגמו לשוודית את ספריו על הרפואר "והויכוח" שכתב באנגלית