ספר תורה כולה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תורה כולה: על רגל אחת ... לדעת את ה’ ידיעה אמיתית ... יבין שמועה מהתלמוד והפוסקים שאין אנו יוצאים חובותינו במהירת קבורת מתים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Torah kulah: ʻal regel eḥad ... la-daʻat et H. yediʻah amitit ... yavin shemuʻah meha-Talmud ṿeha-posḳim she-ʼen anu yotsʼim ḥovotenu be-mehirut ḳevurat metim
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
Notes: 

במסגרת הספר מוצגים מכתביהם של משה מנדלסון ויואל ברי"ל בנוגע להלנת מתים, בלוויית תרגומי המכתבים מגרמנית לעברית ולהפך (ראו פירוט באצבע "מבנה הספר")

Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רמב"ם

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון

חובת הלבבות

ברי"ל, יואל: חרב לה'

References: 

הרמב"ם: למשל, עמ' ה'-ו', טו'
יואל ברי"ל: הפניה לספרו חרב לה' מופיעה בשער הספר
משה מנדלסון: עמ' ז', כח'
חובת הלבבות: עמ' טז' (בביאור)

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @יהיו מתיך נבלתי יקומון

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ס עמ'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
24
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הספר בנוי משלושה חלקים:
- תמיכתו של אברהם אש בהלנת מתים: הצגת טענותיו התומכות בהלנת מתים
- כט'-נו': מכתב של יואל ברי"ל (המקור בגרמנית?) ובתרגום לעברית של אברהם אש, התומך בהלנת מתים
- נז' - ס': מכתבו של משה מנדלסון במקור (בעברית, מ-1772) ובתרגום לגרמנית באותיות עבריות (משנת 1778, כפי שציין המחבר בתחתית עמ' נו') , התומך בהלנת מתים

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הטקסט תומך בהלנת מתים במסגרת הפולמוס שהתחולל בעולם היהודי על עניין זה.

בעמודים האחרונים של הספר מופיעים מכתביהם של יואל ברי"ל (חרב לה') ומשה מנדלסון (מכתבו לקהילת שוורין), בלווית תרגומיהם ללגרמנית באותיות עבריות.

Topics
Notes: 
המחבר מציג את חשיבות הידיעה המדעית כדרך להשגת האמונה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 23 V 8386
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית R 8= 23 V 8386

Studies about the book: 

משה סמט, "הלנת המתים, לתולדות הפולמוס על קביעת זמן המוות", אסופות ג' (תשמ"ט), עמ' תיג-תסה.

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת חיפה תחת הסיגנטורה:

BM649.5.A75T6

יש לי צילום דיגיטלי של הספר

17 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

שנת יחיו' מ'תי'ך נבלת'י יק'ומון

Physical Description [2], ס, [1] עמ'. 8°.

Notes עוסק בידיעת הבורא, וטוען שיש לדעת את ה' ידעיה אמיתית על פי חכמת הטבע. בסוף קונטרס בשם חרב לה', בו טוען המחבר שיש להשהות את קבורת הנפטרים.

Additional Personal Name ברי"ל, יואל בן יהודה ליב

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author