ספר תלדות ישראל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תלדות ישראל: והוא ספור כולל כל הקורות אשר קרו לכלל עם ישראל ... עד שוב ישראל מגלות בבל ירושלימה ... ונוסף עליו קצור כללי דקדוק קריאת לשון עבר
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Toldot Yisraʾel: ṿe-hu sipur kolel kol ha-ḳorot asher ḳaru li-khelal ʿam Yisraʾel ... ʿad shuv Yisraʾel me-galut Bavel Yerushalaymah ... ṿe-nosaf ʿalaṿ ḳitsur kelale diḳduḳ ḳeriʾat leshon ʿavar