עין משפט

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עין משפט: ללמד בני יהודה משפט צדק ביסודי חכמת הדקדוק
Title of the book in Latin characters: 
ʻEn mishpaṭ: le-lamed bene Yehudah mishpaṭ tsedeḳ bi-yesode ḥokhmat ha-diḳduḳ
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1803
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בדף ג' מתוארים עשרת הפרקים של הספר, המוקדשים לנושאים שונים: אותיות, תנועות, שוא, דגש, נגינות (מלרע ומלעיל), פעלים, שמות, כינויים, מלות (מלות יחס) ובחינה (הטיות שונות, סמיכות וכד').

Number of pages in the book: 
יח, [1] ד'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מילים בודדות בגרמנית בעמוד השער (שם ההוצאה ומקום ההוצאה)

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הספר עוסק בדקדוק עברי

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו בחלון "הקדמה"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 47 A 1058
Bar-Ilan University Library: 
B45 אלי.עי תקס"ג
References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן:

B45 אלי.עי תקס"ג

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 47 A 1058

Bibliography of the Hebrew Book:

בשנת ע'י'ן' מ'ש'פ'ט' היא קד'ש

Physical Description יח, [1] דף. 8°.

Notes נייר כחלחל.

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Hart, Jacob - אליקים בן אברהם
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"הקדמה", דף [ב']: המחבר כותב כי חיבר את הספר ל"כל אשר נשאו ללמוד החכמה הזאת", שכן בלעדיה אי אפשר להבין כפי שצריך אל פירוש המקרא ודברי רז"ל הבנויים עליהם.