עלה תרופה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עלה תרופה: ... אם מותר להשתמש בתרופה חדשה מרופאי זמנינו
Title of the book in Latin characters: 
ʻAleh terufah: ... ʼim mutar le-hishtamesh bi-terufah ḥadashah mi-rofe zemanenu
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך לפ'ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], ז, [14] ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטורים: דפים [4], [6], [8], [11] לבדוק שוב??
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בהקדמה נרשם:
"כן נודדתי ממקומי ק"ק נאנסיך... ובדרך הלוכי קרבתי לק"ק האג... ושם עמדתי ט"ז שנים רצופים לשרת בקדש בבית הגדול...בבית הגביר המנוח גדול ליהודים... הר"ר טובי' בעז זצ"ל... [עמ' 1, מיספור שלי]

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
טובי' בעז זצ"ל (ר"ר)
German Name: 
טובי' בעז זצ"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
החלק הראשון של הספר עוסק בהצדקת קבלת החיסון נגד אבעבועות. החלק השני הוא פלפול ופרשנות בנוסח מסורתי.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 64 A 2938
Tel-Aviv University Library: 
296.081 ננס MR מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית תל אביב (מהלמן):

296.081 ננס MR

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר

IUL

ספרייה לאומית: S 64 A 2938

לפי פיינר -

רודרמן כתב על ספר זה מאמר - יש לחפש באל"ף.

Bibliography of the Hebrew Book:

תאריך ההוצאה בגימטריה: בשנת כחסדך חייני ואש'מ'ר'ה' עדות פיך

דף [18]: מה שהעתקתי מספרי דבי רב ... ר' [דוד] טעבלי שיף כ"ץ נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק לונדון ... מחדושיו על משניות ... בשלהי עוקצין.

החלק "עלה לתרופה" נדפס תחילה בהמאסף, קעניגסבערג, חוב' תשרי תקמ"ה, עמ' ה-טו, עם הערת המערכת: "שלוח אלינו מאת החכם ... ר' משה בר מנחם נר"ו". שם חותם המחבר: אברהם בלא"א הר"ר שלמה ז"ל מהמבורג. באותה חוברת בין שמות החותמים מאמשטרדם,

מופיע שמו: ר' אברהם המבורג.

השגות על היתרו של המחבר נדפסו בהמאסף תקמ"ח, עמ' ב-ט.

Added personal author [שיף, דוד טבלי בן שלמה זלמן הכהן]

Additional Personal Name אברהם נאנסיך

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know