עלות המנחה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עלות המנחה: ... לכבוד חפת החתן ... עם הכלה Il pomo traslato ossia l'innesto felice. Componimento drammatico in onore, e per l'acclamatissime nozze dello stimatissimo signor Leopoldo Herz, colla preclarissima signora Carlotta Arnstein di S. Romanelli mantovano
Title of the book in Latin characters: 
ʿAlot ha-minḥah: ... li-khevod ḥupat he-ḥatan ... ʿim ha-kalah Il pomo traslato ossia l'innesto felice. Componimento drammatico in onore, e per l'acclamatissime nozze dello stimatissimo signor Leopoldo Herz, colla preclarissima signora Carlotta Arnstein di S. Romanelli mantovano
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Alexander Pope, אלכסנדר פופ

Shakespeare

Milton, מילטון

פינילון

Ovid, אובידיוס

References: 

בהקדמתו כותב רומנלי: "וגלוי לפניך מה שכתב אלכס"נדר פו"פי בחקירותיו [על עניין החרוז]... על כן ראשי המשוררים מכל לשונות הגוים גרשו החרווז מכל חבווריהם כאשר עשה לילט"ון בגן עדנו... יו"נג, שיקס"פיר והרבה ממשוררי ספרד ואיטאליאה...החכם פינילון בהקדמתו לטי לימ"אקו..."

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1793
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[64] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

לא ברור מתוך העותק (המצולם) שנבדק האם שער הספר הוא ימני, שמאלי, או שמע דו-כיווני.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

כפי שמצוין בעמוד השער, החיבור מוקדש לזוג ביום נישואיהם.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ליפמן הירץ
German Name: 
Leopoldo Herz
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
קארלוטא ארנשטאיין
German Name: 
Carlotta Arnstein
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר עוסק בדמויות ודימויים מן המיתולוגיה היוונית.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

רומנלי מציין בהקדמתו: "לא שמרתי דת החרוז לא כי יבצר ממני... אבל בעבור כי נעם החרוז מפתה אזן הקורא, מטה אותו מהתבונן עומק הענין ולפעמים במסוה יפיו מסתיר השגיאות מנגד כעיניו... וגלוי לפניך מה שכתב אלכס"נדר פו"פי בחקירותיו..."

בסוף ההקדמה כותב המחבר: "ואתה עתה קורא ברוך יאל, השמר לך ואל תבהל ברוחך להרשיע בחבורי זה ענין אחד או דבור או אף אלו אות אחד טרם תדרוש ותחקור ותשאל היטב מאין מוצאו ולאין מובאו ואל בינתך אל תשען כי אף אם אתה חכם מדניאל אולי תמצא סתום אשר עממוך ובהשקיט רוחך תגלה מה שיסתיר הפחזות מנגד עיניך. והיה ברכה."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 82 A 3769
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - עותק מצולם

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 82 A 3769.

בקטלוג הגרמני KVK מופיעה כותרת אחרת לספר, באיטלקית:

Il pomo traslatto ossia L'innesto felice

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author