עלים לתרופה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עלים לתרופה: להנתן בכל עיר ועיר ... חמשת חומשי תורה ... עם תרגום אשכנזי ועם ביאור המלות ... ועם ספר תקון סופרים
Title of the book in Latin characters: 
ʻElim litrufah: le-hanatan be-khol ʻir ṿa-ʻir ... ḥamishat ḥumshe torah ... ʻim targum ʼAshkenazi ṿe-ʻim beʼur ha-milot ... ṿe-ʻim sefer Tiḳun sofrim
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

דון יצחק אברבנאל

רש"י

רא"בע

רמב"ן

רשב"ם

Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
תורה
Original language of text: 
General notes: 

החיבור עלים לתרופה כולל תרגום של כמה קטעים מתוך התורה, כדי להמחיש כיצד ייראה תרגום התורה העומד להתפרסם.

בסוף החוברת,הוסיף דובנא קינה מאת ר' יהודה הלוי, המלווה בתרגום לגרמנית שנעשה על-ידי משה מנדלסון.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
General notes: 

החיבור עלים לתרופה כולל הדגמה של מלאכת הביאור לתורה, שהובטח לפרסם בקרוב.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1778
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת ישא ברכה לפ"ק

Editions
Notes: 

ויינברג, תרגומו של מנדלסון, עמ' 198, הערה 3, מציין לגבי עלים לתרופה:
It soon appeared transcribed in Gothic letters with notes and introduction, ed. Christian Gottlob Meyer, Probe einer
jüdisch-deutschen Übersetzung der Fünf Bücher Moses…,
.Göttingen, 1780"

Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Is there a preface? 
Yes
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[9] ע', יח ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בשני האיורים משולב שם המדפיס (אברהם פרופס כ"ץ).

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
שער, [9]
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Notes: 

אין פניה למכירת מנויים לספר הנוכחי, אך חיבור זה מיועד כולו לגייס מנויים לתרגום התורה לגרמנית.

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקראת סוף ההקדמה, פונה דובנא ישירות אל קהל הקוראים וכותב: "ועתה אחי ועמי! אודיעכם כי רצוני להדפיס חמשה חומשי תורה באותיות יפות ודיו ונייר יפה מוגה ומדויק כפי הכח האפשרי...". הוא מתאר את יתר מעלותיו של אותו פרויקט, כשמגמתו המוצהרת היא לגייס מממנים וקונים לביאור. בהמשך הוא כותב: "לכן אליכם עם ה'! החלצו נא חושים לבוא לעזרת ה' בגבורים ומכחכם שחדו בעדי לתת לכסף מוצא למען יהנו רבים מאורו וזה הדבר אשר תעשו לקוח ספר התורה הזה בעד 1/2 7 זהו' האלענדש על נייר פשוט - 9 זהובים האלענש על נייר טוב".
המחבר גם פונה אל מוכרים פוטנציאלים של הספר, באומרו: "וכל מי אשר לא תשיג ידו לקנותו יוכל להשיגו באופן אחר, אם ירצה להתעסק להשיג חתומים יקבל שכר טרחתו בעד עשרה חתומים חומש אחד וכן בעד כל עשרה ועשרה."

Production
Contacts with other people: 

דובנא מתאר את מגעיו עם משה מנדלסון, אשר לדבריו פנה אליו וביקש ממנו לשתף איתו פעולה בהכנת הביאור והתרגום. לדברי דובנא, מנדלסון פנה אליו ואמר לו: "ידיד לבי!... קום נא! וחבר אל העתקתי ביאור קצר ומלוקט..." (בהקדמה)

General notes
General notes: 

המחבר מדבר על קהל היעד של פרויקט הביאור והתרגום של התורה לגרמנית: הילדים היהודים. "מה נעשה לילדי בני ישראל אשר ישוטטו לבקש דבר ה' להבין ספרי המקרא ולטעום מטעמי מליצותי' בלשון המורגל אצלם ולא ימצאו..." (בהקדמה).
עם זאת, קהל צעיר זה לא היה בהכרח קהל היעד של עלים לתרופה - חוברת שמטרתה היתה לגייס קונים ומזמינים לביאור.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
22V4175
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סנדלר, הביאור לתורה:
פרץ סנדלר, הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו, ירושלים תשמ"ד, מהדורה שניה.
ויינברג, תרגומו של מנדלסון:
Werner Weinberg, "Language Questions Relating to Moses Mendelssohn's Pentateuch Translation (In Commemoration of the 200th Anniversary of the Biur), HUCA 55 (1984), pp. 197 - 242.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (סרוק).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Dubno, Salomon - דובנא, שלמה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה - אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם

Notes: 

בהקדמתו, מציין המחבר מסורת ארוכת שנים של תרגום התורה ללשון המקום בו ישבו היהודים - החל בגלות בבל ולאורך הדורות.
אך הוא מבכה את העובדה כי אין בנמצא תרגום ראוי לגרמנית: "אין איש שם על לב להעתיק תורתינו אל לשון האשכנזי המורגל כעת בעמנו". תרגום אחד, של יקותיאל בן יצחק, איננו מקצועי כלל וכלל ונעשה על-ידי אדם שאינו שולט לא בשפה העברית ולא בשפה הגרמנית, לטענתו. לכן, היהודים נאלצים להעזר בתרגומים שנעשו על-ידי לא יהודים - תרגומים אשר אינם מסתמכים על ביאורי חז"ל.