עמודי הלשון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עמודי הלשון: המיוסדים על אדני ההגיון
Title of the book in Latin characters: 
ʻAmude ha-lashon: ha-meyusadim ʻal adne ha-higayon
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון: אור לנתיבה.

אורי פייבש: מדרש מלים.

References: 

הקדמה, עמ' [1]
הקדמה, עמ' VII

על אור לנתיבה ראו "אצבע" בלשונית הקדמות.
על מדרש מלים ראו "אצבע" על התייחסות לספר בזמנו, בלשונית קהל יעד.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1794
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] ע', VIII, 84 עמודות
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

עמוד הקדשה בא לאחר עמוד השער, וזו לשונה:
"זיינם פ'רעהרונגסוועהרטן לעהרר
דעם העררן אברהם דאנציגר
מיטגליד דעם דירעקציאנס-קאללעגיומס דער
צום בעסטן דער יידישן יוגנד ערריכ'טעטן
קעניגליכ'ן וויללהעלמס-שולע
ווידמעט דיזעס לעהרבוך [אלס?] איין בווייס
[זיינר?] אכטונג אונד דאנקבארקייט
דער פ'רפאסר"

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם דאנציגר
German Name: 
אברהם דאנציגר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

בהקדמתו, מציין המחבר כי הספר הינו ספר להדרכת המורים בלימוד השפה העברית - "האנדבוך".

Topics
Notes: 
לפי המחבר, שיטת לימוד העברית שהוא מציע משמשת "ניכ'ט נור די שפראכע... זאנדרן, עס דיהנט אויך צוגלייך צום מיטטל דיא פ'רשטאנדע קרעפ'טע דעם שילרע צו ענטוויקלן..." (הקדמה, עמ' [1]).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו מוסר המחבר כי מטרתו בכתיבת הספר היא לשתף מורים אחרים בשיטת לימוד העברית שהוא יישם בבית הספר שבראשו הוא עמד (בברסלאו). "איך גלויבע... דאס עס זעמטליכ'ען לעהרערן אונזרער נאציאן ניכ'ט אונווילקאמן זייען דירפ'טע, ווען איך איהנן דאס האנדבוך מיטטהיילע, דאס איך אין דיזר אבזיכ'ט פיר דיא לעהרער דער אונטרן קלאססען בייא אונזרער שולע אויפ'גזעצט האבע". (עמ'

II.
הוא כותב בפרוש כי ספרו מיועד למורים, לאו דווקא לתלמידים (אם כי אין לו הסתייגות מכך שגם התלמידים יטלו את הספר לידיהם, אך לא ללא הדרכה.)(הקדמה, עמ'
IV

Production
Evidence about book production: 

לפי דברי ברי"ל בהקדמתו, ספר זה מתבסס על החומר שהכין עבור המורים בביה"ס בברסלאו ללימוד השפה העברית (ויושמה בהצלחה) - לפי השיטה הנהוגה ללימוד שפות אחרות, בעיקר גרמנית.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 26 V 1
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-1465
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

צויפ, ספרי דקדוק:
Irene E. Zwiep, "Imagined Speech Communities: Western Ashkenazi Multilingualism as Reflected in Eighteenth-Century Grammars of Hebrew", in Shlomo Berger et al, eds., Speaking Jewish – Jewish Speak, Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, Leuven 2003 (Studia Rosenthaliana 36), pp. 77 – 117, esp. 105 – 111.

Copy of book used: 

עותק אלקטרוני באתר של ספריית פרנקפורט

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Editions
Year of edition: 
תקס"ג
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תק"ף
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורת אמסטרדם תק"ף נקראת "קיצור עמודי הלשון", ושמואל בן עזריאל מולדר מופיע כמעבד הספר
References: 
וינוגרד
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel
Preface title: 

פאררעדע

Notes: 

בהקדמתו מציין המחבר כי בכוונתו להציג אלטרנטיבה לספרי לימוד השפה העברית הקיימים בזמנו, המשניאים את לימוד העברית על התלמידים ומרחיקים אותם מן השפה. בניגוד לגישתם - שלטענת ברי"ל מבוססת על לימוד בעל פה של כללי השפה - מבקש הוא להיצמד לתכנית שהתווה משה מנדלסון באור לנתיבה, דהיינו: לחבר "דקדוק מיט הגיון, די שפראכלעהרע מיט דער פ'רנונפ'טלעהרע" (עמ' [1])