עמק הבכא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עמק הבכא: מספד תמרורים
Title of the book in Latin characters: 
ʿEmeḳ ha-bakha: misped tamrurim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

חז"ל

האר"י

גמרא

המאסף

תנ"ך

References: 

באחת מהערות השוליים שלו, מפנה המחבר אל מאמר שפירסם נפתלי הרץ וייזל במאסף.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1793
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[35] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הערות השוליים לטקסט הן דבריו של יהודה ייטלש. עליהן הוא חותם "המלה"ד", ולעיתים מזכיר את "אחי הרב החריף", דהיינו ברוך ייטלש.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

בפתח הספר פונה יהודה ייטלש אל אחיו ברוך, מחבר הספר.

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער ישנה הקדשה של הספר ליונה ייטלש, אביהם של המחבר ושל המביא לדפוס. יהודה, המביא לדפוס, הוא שמקדיש את הספר לאביהם. בין היתר הוא כותב:
"אבי! ראה פה אשכול אחד מאשכלי ההשכל/ בנך בכורך הובל שי לך מבנך הצעיר/ יהודה"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ייטלש, ברוך
German Name: 
Jeitteles, Baruch (Benedict)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ייטלש (רופא), יונה
German Name: 
Jonas Jeitteles
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הטקסט הינו הספד שנשא ברוך ייטלש עם פטירתו של הרב יחזקאל לנדא.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

העובדה כי המחבר עצמו שלח את הספר אל מערכת "המאסף" מרמזת לכך כי הוא נועד בין היתר לקהל של המשכילים.

Production
Evidence about book production: 

בפנייתו אל "אחי כמורי" בראשית הספר, מתייחס יהודה ייטלש לכך שהספר ראה אור ביזמתו שלו, כדי לכבד את אחיו ברוך, אותו הוא מעריך יותר מכל.
מדבריו עולה כי קהל שומעים אשר הקשיבו להספד זה הפצירו בו להביאו אל הדפוס.

Book's reception in its time
Contemporary disputes about the book: 

מיד עם צאתו גרם ספר זה לסערה ולקרע בין משכילי פראג לבין עורכי "המאסף". קסטנברג-גלדשטיין, עמ' 134-135; פיינר, מהפכת הנאורות.

Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

קסטנברג-גלדשטיין, עמ' 134, מצטטת מתוך תגובת "המאסף" להספד זה.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S /23 V 6563
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קסטנברג-גלדשטיין, יהודים בארצות בוהמיה.

פיינר, מהפכת הנאורות.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Don't know