ערוגת הבושם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ערוגת הבושם
Title of the book in Latin characters: 
ʻArugat ha-bosem
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: כי פי ה' דבר כל בשר לפ"ק

שם בית הדפוס ע"פ כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ע'
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

החיבור מוקדש להשגת מנויים מראש עבור ספרו "בשמים ראש".
כדברי ברלין בעמ' הראשון: "אחר ששיערתי כמה ממון ישתקע בהוצאת הדפוס ראיתי כי לא אוכל לו" ולכן החליט לפנות למממנים.
[ראו באצבע בחלון קהל יעד, למי הוא פונה.]
בעמוד האחרון מציין למי לפנות כדי לחתום על הספר: "אם יש את נפשם לשלוח לידי ממש, או איש אל קרובו ומיודעו בעיר הזאת והוא יגיענו אלי, ואם אין לאיש מודע פה, או במקומות הרחוקים שראוי לחוש על הוצאת מ"פ, ישלחו החתימה ליד גיסי הרב מה"רר מאיר הויזן יצ"ו בלאטונא, או ליד חתן אחותי, רבני הנגיד הקצ' כמה"רר משה מיר יצ"ו בברעסלא, או ליד גיסי הגא"בד מקליווא יצו, ומבלעדי קרואי שם אשר הודעתים פה."
ברלין מציין תנאים למי שיביא לו מנויים נוספים: "הנה כל אשר נדבו לבו להמציא לי חתומים נוסף על החן אשר אני נושא לו הנני נוקב שכרו בזה, בעד כל עשרה חתומים יקח ספר אחד ועשרה תחת המאה".

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

הטקסט הוא "פרסומת" לספר בשמים ראש שברלין מבקש להדפיס. זו למעשה פנייה להשגת מנויים מראש.

Topics
Topics: 
Notes: 
ברלין מביא דוגמא מתוך ספרו בשמים ראש, כדי להמחיש את תועלתו של הספר עצמו והגהותיו.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ברלין פותח בקריאה אל "הולכי על דרך, אלה בעלי משנה ותלמוד, המעיינים בדבר הלכה..." ובהמשך, כשמביע את כוונתו להדפיס את הספר "בשמים ראש" והצורך במימון, כותב: "אקרא אני אל כל לומדי תורת חסד ואמת... אקרא אני אל בעלי העיון הישר והחדוד האמיתי וההוראה המחוודת [או: המהוודת]... אקרא אני אל מאהבי התורה ולומדיה, הגבירים אנשי צדק החפצים לזכות הרבים..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 37 A 1944
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 37 A 1944.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author