פנקס וכתב הדת

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פנקס וכתב הדת
Title of the book in Latin characters: 
Pinḳas u-khetav ha-dat
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] ע'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
9.5
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בסוף הספר רשימת החברים בחבורת מצדיק הרבים, עמ' [6-7]

Textual models
Notes: 

יש להוסיף תחת מודל טקסטואלי "תקנון"

Topics
Notes: 
בטקסט מופיעים סעיפי תקנון החברים בחבורת מצדיקי הרבים, וקובעים כי הספרים ידפסו בדפוס חינוך נערים, כמה צריך לשלם כל חבר בחבורה, וכד'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

התקנון מופנה לחברי חבורת מצדיקי הרבים, שהתארגנו להוצאת ספרים עבריים

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 56 A 2188
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית: R 8= 56 A 2188

Notes: 

טק:

IUL

ספריית תל אביב:
296.06 פנק (מהדורת צילום)

ספרייה לאומית:
R 8= 56 A 2188

18 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

בשולי ה"הערה" שמעבר לשער חתום: יצחק לבית לוי איש סאטנאב.

Additional Personal Name סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי

Language עברית

לשמואל יש צילום של זה.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Author
Notes: 

הערה: עמ' [1], סטנוב משבח את הנדבנים שנותנים מכספם להוצאת ספרים, ובכך "יחייהו חיי עולם וצדקתו עומדת לעד", בעוד שצדקה חומרית "יחייהו חיי שעה" בלבד.
הוא טוען כי לסידורי התפלות והסליחות יש ביקוש רב של קונים, אך ספרי חוכמה אין להם דורש וכך אובדת החוכמה, ומשכילי העם ניתנים לחרפת רעב. הוא טוען כי עורר את נדיבי העם לתת כסף להוצאת "ספרים חדשים עם ישנים וגם מועתקים", כדי לאפשר קיום כבוד למשכילים.