פרפראות לחכמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פרפראות לחכמה Quatuor revolutiones anni et geometricae supputationes delicae sunt ad Sapientiam כולל פירוש על ספר עברונות ונתוסף הנה חשבון חדשי החמה ... יחוס הזמנים ... ידיעת אריכת היום, וזמן עלות השחר וצאת הכוכבים של כל השנה ובכל מקום שבעולם גם מולדות של כל תשרי מן שנת תקסח עד תרס, ותקופות של כל שנה ... גם קביעות ולוח של כל שנה Entwurf zur Selbstverfertigung eines immerwährenden Kalenders nach Sonnen- und Mondenjahren berechnet, nebst einer astronomischen und chronologischen Einleitung welche aber von denen, die sich dieses werks nur für das gegenwärtige Sekulum bedienen wollen, überschlagen werden kann Zum privatgebrauch sowohl, als auch zum besondern Vortheil für Negotianten und Gerichtshöfe herausgegeben
Title of the book in Latin characters: 
Parperaʾot le-ḥokhmah Quatuor revolutiones anni et geometricae supputationes delicae sunt ad Sapientiam kolel perush ʻal sefer ʻivronot ṿe-nitṿasef henah ḥeshbon ḥodshe ha-ḥamah ... yiḥus zemanim ... yediʻat ʼarikhat ha-yom, u-zeman ʻalot ha-shaḥar ṿe-zet ha-kokhavim shel kol ha-shanah uṿe-khol maḳom sheba-ʻolam gam moladot shel kol tishri min shenat 568 ʻad 660 [1808-1900], u-teḳufot shel kol shanah ... gam ḳeviʻot ṿe-luaḥ shel kol shanah Entwurf zur Selbstverfertigung eines immerwährenden Kalenders nach Sonnen- und Mondenjahren berechnet, nebst einer astronomischen und chronologischen Einleitung welche aber von denen, die sich dieses werks nur für das gegenwärtige Sekulum bedienen wollen, überschlagen werden kann Zum privatgebrauch sowohl, als auch zum besondern Vortheil für Negotianten und Gerichtshöfe herausgegeben
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1811
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Number of pages in the book: 
[2] עמ', לב' דפים, [2] עמ', 71 עמ', [2] עמ'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בספר ישנן טבלאות, לוחות ותרגילים

צריך לבדוק בלאומית שוב שמדובר במבנה שערים דו-כיווני

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
על הקושי לכתוב בעברית מדבר המחבר בהקדמה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו הקדמה.
נג: לפי דברי המחבר בהקדמה, הוא כתב את ספרו באותיות גרמניות מכיוון שיודע כי מרבית היהודים קוראים שפה זו, וכך יוכל לשמש גם קהל לא יהודי.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 V 1897
Frankfurt University Library: 
Jud. 7477
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:
S 35 V 1897

Notes: 

טק:

IUL

בלאומית העברית הסיגנטורה היא:

S 35 V 1897

יש צילום של זה בג'יף.

Bibliography of the Hebrew Book:

המבוא וההסברים בגרמנית באותיות עבריות.
[3], 71, [1] עמ' גרמנית עם שער-נוסף:

Entwurf zur Selbstverfertigung eines immerwaehrenden Kalenders nach Sonnen und Mondenjahren berechnet, nebst einer astronomischen und chronologischen Einleitung... von Meyer Elkan F<<<<>>>>OBu<<<<>>>>OErth...

Additional Personal Name Meyer Elkan

עברית

AK: Anhaltische Landesbücherei, Dessau: ALW *2002 A 893

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Fürth, Meyer Elkan - פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם
Role in book production: 
Author
Editor
Preface title: 

"פאררעדע": המחבר מסביר מדוע כתב את סיפרו בגרמנית באותיות עבריות: רוב היהודים יכולים לקרוא גרמנית, ותרגום לעברית רק יקשה יותר, ומתאר את יתרונותיו של סיפרו לעומת ספרים אחרים.