פרקי אבות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פרקי אבות מנוקד ע"פ דקדוק ... עם פי' מלא עם כף נחת
Title of the book in Latin characters: 
Pirḳe Avot menuḳad ʻa.p. diḳduḳ ... ʻim pe. melo ʻim khaf naḥat
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
פרקי אבות
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר כולל ששה פרקים

Number of pages in the book: 
פ' דפים
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בשער הספר מופיע שם ההוצאה בגרמנית-גותית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו שער הספר - המחבר טוען כי הספר מוצג בנוסח מפושט לטובת כל איש ואישה:
"למען יוכל כל איש ואשה לקרותו בין הפרקים". בהקדמה ישנה גם הפנייה שלו לילדים:
"לחנך בה את בניו. והרב את תלמידיו. לפי דרך המתקבל על דעת התינוק."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 5182
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית: S 23 V 5182

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:
S 23 V 5182

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator