צחות בדקדוק

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
צחות בדקדוק
Title of the book in Latin characters: 
Tsaḥut ba-diḳduḳ
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1769
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת הלא חכמה תקרא לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

מופיע לסיום שיר מליצי , לא ברור אם הוא של המחבר אבן עזרא או של המביאים לדפוס

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1-2] עמ', נד' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מופיע עיטור גדול בתחתית עמ' [1], לאחר עמ' השער

העותק של ספריית אוניברסיטת ת"א חתוך חלקית בחלקו העליון. אני משערת שהוא מסתיים בדף מס' נד' = אבל יש לוודא זאת בעותק אחר

רק שם מקום ההוצאה
Berlin
מופיע על גבי השער באותיות גותיות

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

בהסכמה טוענים המסכימים כי הלשון העברית אובדת והולכת בשל צרות הגלות. הם משבחים את "בחורים מופלאים" אהרן ירוסלוב וראובן ארענסוואלד על הוצאת את הספר הזה, שיסייע לשימור העברית

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון מופיעים שמות פועלי הדפוס

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
רב אהרן בן משה מגזע צבי רא"בד
German Name: 
רב אהרן בן משה מגזע צבי רא"בד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל נייא גאס (יושב בבה"מ [מפרנקפורט דאודר])
German Name: 
זנוויל נייא גאס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זק"ש, יואל בן יקותיאל (דיין דק"ק ברלין [מגלוגא])
German Name: 
זק"ש, יואל בן יקותיאל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלקנה מאיר בן מהו' בצלאל (זעציר [מזלקווא ולע"ע פה ק"ק ברלין])
German Name: 
אלקנה מאיר בן מהו' בצלאל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק אייזק בן כה' מרדכי (דרוקר [מזאלקווא, ולע"ע פה ק"ק ברלין])
German Name: 
יצחק אייזק בן כה' מרדכי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בן מהו' זאב וואלוף (זעציר)
German Name: 
ליב בן מהו' זאב וואלוף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בן מהו' יודא ליב (דרוקר [מזאלקווא, ולע"ע פה ק"ק ברלין])
German Name: 
משה בן מהו' יודא ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הספר עוסק בניתוח דיקדוקי של השפה העברית: שמות, פעלים וכד'.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו טענות המסכימים, בחלון "אישים מוזכרים", אצבע סעיף "הסכמות"

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
אבן-עז.צח תקכ"ט מיוחדים
Tel-Aviv University Library: 
אבן 492.45
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת ת"א:
CT אבן 492.45

Notes: 

טק:

IUL

ספריית בר-אילן: S B450.9 אבן-עז.צח תקכ"ט מיוחדים

תאריך ההוצאה בגימטריה: הלא' ח'כ'מה ת'ק'רא [תקכ"ט]

18 ס"מ

מהדורה חדשה של טקסט ישן שמחברו:
אבן-עזרא, אברהם,1092-1167

Bibliography of the Hebrew Book:

הסכמה: רבני ברלין: ר' אהרן ב"ר משה [מאזעסזאהן] מגזע צבי, ר' יואל ב"ר יקותיאל [זק"ש] מגלוגא ור' זנוויל נייא גאס מפפד"מ, יב שבט תקכ"ט.

Additional Personal Name מוזסזון, אהרן בן משה מגזע צבי

אהרן יערסלוב

זנוויל נייא גאס

זק"ש, יואל בן יקותיאל

ראובן ארענסוואלד

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)