קול רנה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול רנה
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol rinah
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

העותק שנבדק כרוך יחד עם ספרים/חיבורים אחרים שאינם שייכים לספריית ההשכלה. מדובר בקינות על מות שליט, שהודפסו כולם ב- 1822, בעברית או בגרמנית.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקע
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] ע'
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

שיר פרטיוטי.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
892.418 נפו (בן-ז) - אוסף יפה
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב.

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספריית תל אביב: 892.418 נפו (בן-ז) - אוסף יפה.

לפי הרשומה בקטלוג, ייתכן כי צורפו לעותק זה חיבורים נוספים.

הוחלט: שייך.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author