קנה המדה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קנה המדה: המלמד ... גובה השמים וראש כוכבים ... על ידי חכמת המשלשים והבקעים הנוגעים והחותכים
Title of the book in Latin characters: 
Ḳeneh ha-midah: ha-melamed ... govah ha-shamayim ṿe-rosh kokhavim ... ʿal yede ḥokhmat ha-meshulashim ṿeha-beḳaʿim ha-nogʿim ṿeha-ḥotkhim
Text is presented as a translation? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
Type of original text: 
Original language of text: 
General notes: 

בשער הספר מצויין כי הספר תורגם מן השפה האנגלית, ושהספר הוא של חכמי אוקספורד שבאנגליה. בהקדמה שכתב מציין שיק כי טקסט המקור שלו הוא ספר חדש, שעדיין לא הופיע בשפות אחרות מחוץ לאנגלית

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמד
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1784
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

בשער הספר:

קנה חכמה מה טוב מחרוץ

Editions
Last known edition: 
1791, שקלוב
Year of edition: 
1791
City of edition: 
Changes in this edition: 
דפוס H אריה ליב בן שנייאור פייבוש
Book structure
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2 ] ב'-יג' [2]
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

שירטוטים גיאומטריים - בשני עמודים ללא מיספור בסוף הספר

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
General notes: 

לאחר רשימת החותמים מתייחס המחבר לחותמים נוספים שלא הובאו בשמם "ורבים אשר נחבאו אל הכלים מרוב ענותנותם"

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יחזקאל לנדא
German Name: 
יחזקאל לנדא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם ברעזכין (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם פאפר
German Name: 
אברהם פאפר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק מרדכי איידלין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק צהנא פיוואני
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' העכים (העכים, אליהו)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' רויזכין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ארהן בער קוטן פלון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בצאל' ברנדס (דיין)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך יונה ייסלש (רופא)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך פרענקל (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
גבריאל פרענקל פרימוס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש קוא (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הענוך קוטן פלון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הענוך ראקצין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הק' ליזר גרין הוט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף גדלש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף יוליץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף מאשלש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים ברעזכין פרימוס דמדינה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים מארקברייט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים משה מאשלש (בחורי חמד)
German Name: 
חיים משה מאשלש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים ראשמין (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאס, אהרן בער
German Name: 
אהרן בער יאס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר וועליוא
German Name: 
מאיר וועליוא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר סופקא
German Name: 
מאיר סופקא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר ראקנין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי איידלין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי בורמט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה ליב צורף (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה מאיר פישלש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משולם הלוי נ"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פנחס קעלין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל (פו"מ), ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
קוא, משה
German Name: 
קוא, משה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
רפאל וועהלי (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה דוד נ"ש (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמה הארשין (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל לאנדא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל לוי פרענקל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל קיניגסשפירר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון ג"ה (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון פיורדא קנעלקי (בחורי חמד)
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 53 A 1816
Bar-Ilan University Library: 
A951 ברו.קנ תקנ"א
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Fishman 1987

Copy of book used: 

הלאומית העברית R 53 A 1816

Studies about the book: 

מצויינים אצל Fishman 1987:

Stanislavski, S. 1891. "A Biograficheskie Etudi". Voskhod 12, 143-157, 176; פין, שמואל יוסף. 1915. קריה נאמנה. וילנה: יצחק פונק; צינברג, ישראל. 1943. די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי אידן (כרך 5); 324-320; מאהלר, רפאל. 1956. דברי ימי ישראל בדורות האחרונים 1. תל אביב, 4; דויד מגיד. 1891. תולדות משפחת גינצבורג. סט. פטסבורג, 28-27, 32, 56-54, 171-168; שבד, אברהם חיים בן שמואל צבי. 1904. תולדות הימים : (ורשומות מפנקסים ישנים של)... חברא קדישא "שבעה קרואים", ועל בית המדרש הגדול אשר בעיר מינסק משנת התקכ"ג עד שנת התרס"ד... וילנה ומינסק; על אביו של ברוך שיק - יעקב שיק: מורה צדק, שקלוב 1783;

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:

הסכמה: ר' יחזקאל סג"ל לנדא, פראג, יז מרחשון תקמ"ד.

Original Language הועתק מלשון ענגליש.

Additional Personal Name לאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי

משה בן מימון (רמב"ם)

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Baruch Schick of Shklov - שיק, ברוך משקלוב
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

וזאת האגרת

Notes: 

שיק פרסם בראש הספר את האגרת ששלח ל"אלופי קצינים ונגידים... ק"ק פראג המעטירה". בהקדמה הוא מציין כי מטרת הספר "להגדיל כבוד התורה... לכבוד והדר בעיני העמים והשרים... לרומם עטרת ישראל הנפולה, ולהראות את יופי לשון הקודש". [עמ' 2, מיספור שלי].