ראשית לקח

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ראשית לקח: לחנך הקטנים ביסודי האמונה והמוסר
Title of the book in Latin characters: 
Reshit leḳaḥ: leḥanekh ha-ḳeṭanim bi-yesode ha-emunah ṿeha-musar
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Format of date: 
non-modern
Year of publication as it appears in other sources: 
1791
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ שנת לדור ודור אמונתך לפ"ק
צריך לבדוק שוב שזה תואם את התאריך
1791 שנקבע על פי המידע הקטלוגי

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

אמר הצעיר המחבר
"אחרי שיהיה הספר הקטן הזה בחזקת ידם יוכלו המלמדים ללמדם ספר לקח טוב שאדפיסהו עתה אי"ה עם שבילי אמונה להעלותם ממדרגת הקטנים למדרגת הנערים ומשם למדרגת הבחורים ויהיו תקועים בלבם יסודי ושרשי אמונתנו עדי יהיו כלם מאמינים בני מאמינים אכי"ר."

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] עמ'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

שם בית הדפוס מופיע בלטינית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו אצבע "אחרית דבר" בחלון "מבנה הספר"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 53 A 2278
References and bibliography
Copy of book used: 

S 53 A 2278

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

IUL

סיגנטורה בלאומית העברית:

S 53 A 2278

Book producers