רנת דודים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
רנת דודים
Title of the book in Latin characters: 
Rinat dodim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Format of date: 
modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] ע'
General Notes: 

"שער הספר" - העותק מורכב מדפים מצולמים ולא ברור כיצד הופיעו במקור.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

שיר לכבוד נישואי יואל ברי"ל.

Topics
Topics: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
L 2236
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק 2 בספריה הלאומית [צילום]

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: L 2236.

Book producers