רסיסי לילה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
רסיסי לילה
Title of the book in Latin characters: 
Resise lailah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
חינם
Notes: 

בארץ נמצא עותק יחיד בספריה הלאומית ללא עמוד שער. פרטי השער: הכותרת, שם ההוצאה, מקום ההוצאה והשנה, וכן שמו של המחבר -רשומים בעמוד האחרון של הספר.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] ע'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מדובר במודעה, ולא בטוח שזה יצא במקור בצורת ספר. כל הנתונים כאן מתייחסים לעותק היחיד המצוי בארץ, בספרייה הלאומית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

זוהי בעצם מודעה, הפונה לקהל לחתום על ספר שיצא בעתיד, תוך שהיא מציגה בפניו דוגמאות נבחרות לספר שעתיד לצאת.
וכך מציין המחבר:
"... עוד אוכל תת מחברת כזאת לשואליה חינם אין כסף; כאשר כבר עשיתי, זה פעמים. (אף כי אין לערוך קטני ערך אלה אשר יצוא יצאו כבר מתחת ידינו, אל מחברתנו, אשר ידובר בה פה; כן מפאת החומר, וכן מפאת הצורה) אף שמעתי הפעם לקול יועצי שלום, אשר אמרו אלי: כי לא זו הדרך אשר תיטב גם בעיני העם, גם לי; לא נכון לשמש ע"מ לקבל פרת, אך גם לא נכון לבזבז; וכדומה למועצות האהבה ורעות כאלה; לקולם שמעתי הפעם. אז אמרתי: כי תצא המחברת, על יד מספר אנשים יקירי לב ואוהבי דעת, אשר ייטב בעיניהם לקחת אותה בצאתה לאור, במחיר א' ר"ט פריי"סיש קוראינט; ושמותיהם הטובים היוצאים מבין אצבעותיהם, על פני ספר אשר יונח לפניהם, בפנותם אל הדבר (כמפורש לרגלי המודעת) על חפץ לבם יעידו... כל החפץ במודעת זאת, יחפוץ אותה, אם מידי, אם מידי רעי, בלא מחיר. ואשר לבו פונה לבוא על החתום, אליהם או אלי יפנה. ובמקומות אחרים, נודע המודעת על ידי מיודעי, ומיודעי על יד המודעת, להם פונים אשר את נפשם לחתום."(עמ' [7-5]).

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מדובר בפרסום של "מודעה" - פנייה לקהל בבקשה לחתום לצורך הוצאת הספר. המודעה שתחת ידי כרוכה כמו ספר, אך לא בטוח שכך יצאה לאור.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

מדובר בפרסום של "מודעה" - פנייה לקהל בבקשה לחתום לצורך הוצאת הספר. המודעה שתחת ידי כרוכה כמו ספר, אך לא בטוח שכך יצאה לאור.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 746
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 31 V 746

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 31 V 746

Bibliography of the Hebrew Book:

נדפס בלא שער.

גוף הספר לא יצא?

Language עברית

מדובר במודעה למכירת מנויים, לספר רחב היקף שתכנן ריז להוציא. ככל הידוע ספר זה לא יצא לאור.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author