שירים ותשבחות - תקסז

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירים ותשבחות: להשמיע בקול רנה ותודה ... הגדולה דק"ק אשכנזים באמשטרדם ... ביום בא לעיר הזאת ... המלך החסיד לודוויג נאפאלעאן ... ונות ביתו המלכה Hymnes et cantiques pour celebrer dans la sinagogue principale de la communaute judaique allemande a Amsterdam. L'entree solemnelle de L.L.M.M. notre tres gracieux roi Louis Napoleon, et son illustre epouse notre tres gracieuse reine dans cette capitale. Composes par la tres venerable et tres reverend Moise Saul, Rabin de la susdite communaute. Traduits de l'Hebreu par Ephraim Lion Davids
Title of the book in Latin characters: 
Shirim ṿe-tishbaḥot: lehashmiʻa be-ḳol rinah ṿe-todah ... ha-gedolah de-ḳ.ḳ. Ashkenazim be-Amsṭerdam ... ba-yom ba la-ʻir ha-zot ... ha-melekh he-ḥasid Lodewig Napoleon ... ṿe-naṿat beto ha-malkah Hymnes et cantiques pour celebrer dans la sinagogue principale de la communaute judaique allemande a Amsterdam. L'entree solemnelle de L.L.M.M. notre tres gracieux roi Louis Napoleon, et son illustre epouse notre tres gracieuse reine dans cette capitale. Composes par la tres venerable et tres reverend Moise Saul, Rabin de la susdite communaute. Traduits de l'Hebreu par Ephraim Lion Davids
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקסז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1807
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
30 ע'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
13.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
שיר ותפילה לכבוד המלך לואיס נפוליאון.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4=46 A 129
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 4=46 A 129

לפי וינוגרד: שיר לכבוד לואי נפוליון, מלך הולנד, מאת הקהילה האשכנזית (ישנו שיר מקביל, "קול תודה וקול זמרה", מאת הקהילה הספרית. לשקול האם להוסיף.)

"נדפס על משי. עם צרפתית."

לפי הקטלוג: עברית וצרפתית עמוד מול עמוד.

לפי י' מכמן (Dutch Jewry), עמ 124-125, יעקב משה לוונשטם היה הרב הראשי באמסטרדם. אלא שאותו רב מתואר כך:

He was an indifferent Talmud scholar... lack of knowledge of the Dutch language...published no works of his own...

על בנו, לעומת זאת, נאמר כי:

he was infected by the Haskalah bug.

חיבור באותו שם (ראה אור תקע"א) מופיע אצל וינוגרד.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Author