שירי תהלה ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירי תהלה ב
Title of the book in Latin characters: 
Shire tehilah 2
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם חלק א' של אותו ספר (שיוצא כאן במהדורה חוזרת)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
סו ד’ [חלק ב' מתחיל מעמ' ל']
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

הסכמות בחלק א', מאת:
-ר' יצחק הלוי מלבוב חונה בק"ק קראקא והגליל
-ר' אליעזר אב"ד דק"ק קעלין והגליל
-ר' הירץא"בד דק"ק ראווא
-ר' מרדכי (הלוי) אב"ד בק"ק טעקטין והמדינה
-ר' נח (מליסא) אב"ד דק"ק בלאשקי
-ר' דוד [אבי המחבר]

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף ההקדמה (לחלק ב') כותב בוכנר: "ועתה אוהבי קורא נעים נפשי יודעת מאוד כי אחד מעיר כו' אשר יתבונן דקות מלאכת השיר הזה, דק על דק עד אין נבדק, וליתר ההמון כאין נחשב... קצת אנשים בראותם איזה דבר נפלא ונורא, ולבם צפון משכל ולא יכולו לעשות כמעשהו, תבער אש הקנאה בהם, וצוף המליצה אצלם לשמצה, יש אשר יאמרו לא לצורך הוא, ויש אשר יאמרו על מי מוטל לרשום בזכרונו איך אלה התיבות כתובים בתנ"ך, כל אחד לפי שכלו השכולה פרי ההגיון יקוסס, וכל זה בא כי לא רגל על לשונם ספרי תנ"ך ולא ידעו שורש המלה אף לא יבינו שמות משתפים ושמות נרדפים, גם עת עין השגתם מראות איזה דרך ישכן אור המליצה. הנה מאנשים כאלה לא יחרף לבבי כי גם שנאתם גם קנאתם לא יחבולו בי."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
31V518
Tel-Aviv University Library: 
812.412בוכ
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית:

31V518

לפי נעמי זהר, עוללות מבציר, י-ם תשמ"ח, מהדורה זו של הספר כוללת, בנוסף לחלק א' שהודפס קודם לכן, גם חלק ב' (ועל כן נרשם כאן כספר חדש).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author