שירי תפארת ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירי תפארת ג: שירי תפארת מחברת שלישית ובה שלשה שירים
Title of the book in Latin characters: 
Shire tifʾeret 3: Shire tifʼeret maḥberet shelishit u-vah sheloshah shirim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

חכמת שלמה.

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון: נתיבות השלום.

References: 

חכמת שלמה: הקדמה;
נתיבות השלום: לאורך הספר (פרק ז', למשל)

וייזל מציג ב"שירי תפארת" פרשנות לסיפור המכות השונה מן הפרשנות המסורתית. אך כפי שהוא מציין, לשם כך הוא מתבסס במידה רבה ב"ספר חכמת שלמה, שהעתקתי בילדותי ללשון עברי, ושבארתי דבריו בפירוש שקראתי רוח חן. כי בחמלת ה' עלי, למדתי ממליצותיו הקצרות והסתומות הסדר הנפלא הזה שיש במכות מצרים, ועל ידו עעמדתי על פשוטי עומק המקראות שבתורה..." (עמ' [4] בהקדמה)

Quotes from Jewish sources: 

פרקי אבות

תנ"ך

Volumes
Number of volumes published: 
6
Number of examined volume: 
3
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

מחיר הספר לא רשום בו, אך בחוברת השניה צוין כי המחיר הנקוב עבור החוברת הראשונה והשניה (ט"ז פגים) תקף עבור כל החוברות.

ברשימת ספרים שמופיעה על כריכת שירי תפארת בשנת תקנ"א-מצוין המחיר הזה. נאמר גם כי חוברת ג' "עם צורת הרב המחבר"
תהיה 20 .

Editions
References: 

וינוגרד (אך אין הוא מציין את ההוצאה הראשונה של חלק ג')

City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקסט
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורת פראג תקס"ט (-תקע"א) כוללת את כל שירי תפארת, בארבעה כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1840
City of edition: 
Changes in this edition: 
בשני כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1844
City of edition: 
Changes in this edition: 
בשלושה כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1853
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[14] ע', ס ד', [7] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' א/א
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר ישנה "מודעה" ובה נאמר, בין היתר: "כל המתנדב לחתום עליו עוד, יש זמן עד פסח הבע"ל".

Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

ב"מודעה" בסוף הספר ניתן הסבר מדוע גם בחוברת השלישית אינם מובאים שמות החותמים - על אף ההבטחה על כך שניתנה בספר השני: "יען לא שלחו לידי עדיין ממרחקים שמות הנדיבים כלם אשר באו על החתם, ועוד אחרים הבטיחו שיחתמו גם הם עליו, על כן לא הדפסנו זכרון שמות החתומים בראש החוברת הזאת, אבל בוא יבוא בעז"ה בראש החוברת הרביעית".

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Topics
Topics: 
Notes: 
וייזל מציע בספר זה (ובספרים אחרים בסדרה) פרשנות לסיפור המכות במצרים שאיננה תואמת לפרשנות המקובלת: "נשיר על המשפטים שבהן שפט השם ב"ה את פרעה ומצרים, ולפי שיש לנו בהן <ins>דרך חדשה, נתיב לא ידעו המפרשים ז"ל</ins> ... והנה נטיתי מדבריהם ז"ל הן במספר המכות והן במחלקותיהן, ותחת שהם מונים עשר אני מונה שתים עשרה, ותחת שהם מחלקים אותן על פי סימנו של ר' יהודה לשלשה סדרים [דהיינו, דצ"ך עד"ש באח"ב], אני מחלק אותן לאררבעה סדרים שווים." (הקדמה, עמ' [1-2])
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בתום הערות המחבר אשר בסוף הספר, כותב וייזל: "ויש בזה עוד דברים אבל בחרתי לקצר... מלבד ארבעה אלה [4 ההערות שפיתח לעומק בסוף הספר] יש דברים רבים חדשנום בשירים אלה, אבל לא ארמוז עליהן, כי הקורא המשכיל יבן הכל מדעתו אם ישים לבו לדברנו."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 572
Frankfurt University Library: 
MP 26736
Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתיחת המשורר