שיר אשר נמסר למלכנו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר אשר נמסר למלכנו
Title of the book in Latin characters: 
Shir asher nimsar le-malkenu
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1808
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בעמוד השער רשום התאריך כך: יום הולדת את מלכנו, ב' לחדש סיפטימבר 1808

בעמוד השער רשום:
Imprimee pour les Auteurs. Et se vend a Amsterdam chez van Embden Libraires.

Book structure
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ד ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
שיר שבח למלך לואיס נפולאון, אשר בא למשול על (הולנד). בין היתר כתוב: "שלום, שלוה, והשקט בימיו יפרחו חסן, תושיה, ואמץ יצמחו עין העם לחסדו וכחמתו מיחת כנפוליאון בצרפת ינהל עמו בצדק כן לואיס בארצנו יעקור כל חדק ישים משפט לקו וצדקה למשקלת." ואח"כ: "אחי ורעי! כבוד ועז לאל הבו דרכי טובו ממנו מאד נשגבו דבר בקדשו: יהי נפוליאון! ויהי אנא אלי! עדי נצח תושיעהו יחי לעולם! מכל צרה תצילהו בימיו תכונן ציון וסר כל נהי! שארית ישראל! האזינו ושמעו עינכם מדמעה וקולכם מבכי מגעו/מנעו כמוצא מים אשר מימיו לא יכזבו כן לואיס בצחצחות נפשכם ישביע מעטה תהלה עליכם יפרוש ויציע תחת רוח בהה, לא תתעצבו."
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1266
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Lemans, Moses - למנס, משה
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

קורא נעים!