שיר ותודה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר ותודה Jubel-Lied und Gebet am Huldigungs-Tage des Großmächtigsten allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Dritten. Gesungen von der Gemeinde der Israeliten zu Berlin zur Bezeugung ihrer ehrfurchstsvollen Treue
Title of the book in Latin characters: 
Shir ṿe-todah Jubel-Lied und Gebet am Huldigungs-Tage des Großmächtigsten allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Dritten. Gesungen von der Gemeinde der Israeliten zu Berlin zur Bezeugung ihrer ehrfurchstsvollen Treue
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

דומה כי החיבור לא היה כרוך תחילה. העותק שנבדק כרוך יחד עם חיבור שהודפס לרגל אותה הזדמנות (עלייתו של המלך): "תפלה בעד אדונינו המלך האדיר... פרידריך ווילהעלם השלישי..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1798
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

קישוטים/ציורים בעמודים שונים.

General Notes: 

אי אפשר לדעת האם החיבור הודפס מימין לשמאל או משמאל לימין. הדפים נכרכו מחדש (אולי במקור לא נכרכו כלל). אף צורף בעת הכריכה חיבור נוסף: "תפלה בעד אדונינו המלך..."

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2+= 52 A 1360
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: R 2+= 52 A 1360

בקטלוגים מופיע במקום מחבר: "ברלין. קהילה"

הערה: עם החיבור כרוך חיבור נוסף: תפלה בעד אדונינו המלך האדיר והחכם פרידריך ווילהעלם השלישי ובעד שלום בית מלכותו יה"ה אשר התפללו עדת ישראל בעיר בערלין יע"א ביום נתנו השרים ויושבי הארץ יד תחת המלך יר"ה

Gebet um die Wohlfahrt unseres Allerdurchlauchtigsten Grosmachtigsten Koenigs und Herrn Friedrich Wilhelm des Dritten...."

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author