שיר ידידות - תקנ

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר ידידות
Title of the book in Latin characters: 
Shir yedidot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5] ע' ??
Height of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בעמוד שער, בעמ' [2]??, ובעמוד [5]??

General Notes: 

ככל הנראה השער הוא ימני, אך העותק היחיד שקיים בארץ ונמצא בלאומית הוא דפוס צילום של הטקסט, ולכן אי אפשר לדעת בוודאות. כמו כן, אי אפשר למדוד רוחב ואורך של הטקסט בשל כך.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

שיר ברכה לנישואים השלוח לברוך לינדא על ידי חברת שוחרי הטוב והתושיה

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

הפנייה היא של גוף המשכילים, אל אחד מחבריה

Catalog numbers
National Library of Israel: 
L 2215
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית L 2215

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: L 2215

הספר צולם על ידי דיגיטלית

16 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

השיר פותח: מעץ עושה פרי פריו לשבוע.

בצילום מוקטן.

Additional Personal Name ברוך לינדויא

Language עברית