שיר ידידות - תקע

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר ידידות
Title of the book in Latin characters: 
Shir yedidut
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

דברי המחבר בהקדמתו

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקע
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
הקונים... יזכו במעט [?] מחירם על גליון טוב בעד א' ר"ט
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט פתחו לי שערי צדק לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[36] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

מספר המחבר בהקדמתו: "בהיותי בק"ק האמבורג הראיתי חיבורי שירי תהלה למביני מדע" ובין היתר ל"רב החריף המופלג בתורה מו' יאקב שווערזענץ... ולמען נסות אותי השיאני לחבר שיר מאות א' עד אות ל ובכל תיבה יהיה הלמ"ד שורש כדמה לו כי לא אוכל לקרב אצבעותי במלאכה נפלאה ונוראה כזאת. אך היה כמצחק בעיני...וכתבתי על נכון והבאתי שיר הזה לשאר בשרי הרב הנ"ל לקרוא כי מבין הוא והי' עומד ומשתאה ובשובי דרך ק"ק ברלין". שם הראה שיר זה לרבנים שונים.

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

בוכנר מציין בהקדמתו תגובות למהדורות קודמות של ספרו: "קצת אנשים בראותם איזה דבר נפלא ונורא ולבם צפון משכל ולא יכולו לעשות כמעשהו תבער אש הקנאה בהם צוף המליצה אצלם לשמצה יש אשר יאמרו לא לצורך הוא ויש אשר יאמרו על מיט מוטל לשום בזכונו איך אלה התיבות כתובים בתנ"ך... וכל זה בא כי לא רגל על לשונם ספרי תנ"ך ולא ידעו שורש המלה אף לא יבינו שמות מושתפים ושמות נרדפים..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 519
Tel-Aviv University Library: 
אוסף יפה. 892.412 בוכ
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 31 V 519

מהדורה מאוחרת יותר (תקע"ב) - תל אביב: 892.412 (יפה)

לפי הערות בחלון "מהדורה חדשה" - להחליט אם למחוק הספר.

להתיעץ.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Buchner, Zeev Wolf - בוכנר, זאב וולף
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה לשיר ידידות