שיר כלולות - תקע

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר כלולות
Title of the book in Latin characters: 
Shir kelulot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקע
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
17
General Notes: 

מאחורי עמוד השער מופיעים כמה פסוקים מתוך תהלים, הן בעברית והן בגרמנית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 31 V 1487
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 4= 31 V 1487

SR 31 V 1487

שם המחבר אינו מופיע בקטלוג. וינוגרד מציינו ב- [ ].

אך יש לבדוק האם חיבור זה יוחס לו מפני שגם ספר אחר באותו שם יוחס לבן זאב.

הוחלט: שייך

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author