שיר מזמור

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר מזמור
Title of the book in Latin characters: 
Shir mizmor
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקכ"ח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ראוה בנות ויאשרוה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] ע'
Height of book, in cm: 
23.5
Width of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

עמוד השער אינו נפרד, ולאחרי הופעת שם הספר, מופיעים מייד מזמורי תהלים

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

בצד שמאל בעמ' השער מופיע הטקסט הבא:

'ע"י אדונינו מ"ו הגאון אב"ד דקהלתינו נר"ו ראוה בנות ויאשורה לפ"ק בדפוס פרופס'.

לא מופיע שמו המלא של הרב, ואי אפשר לדעת האם מדובר בהסכמה, בהקדשה וכד'.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

לאורך הטקסט מופיעות חלוקה לדברי החזן והקהל. בחלק הראשון מזמורי תהלים כא', מה' ועב'. אח"כ מופיעה תפילה המוקדשת לוילהלם החמישי ולאישתו, וברכה גם לשליטים ומלכים נוספים - מלך הולנד, צרפת ועוד.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לא נאמר במפורש, אבל נועד לקהל יהודי המבקר בבית כנסת: יש תפקידים לחזן ולקהל המתפללים

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
L1204 נדירים
References and bibliography
Copy of book used: 

בר-אילן: 1204 L נדירים

Notes: 

טק:

IUL

ספריית בר אילן:

1204 L נדירים

תאריך ההוצאה בגימטריה: ראוה בנות ו'י'א'ש'ר'ו'ה' [תקכ"ח].

24 ס"מ (גליון 38X24 ס"מ)

Bibliography of the Hebrew Book:

לוונשטאם, שאול בן אריה ליב

נדפס בלא שער.

Collection (אוניברסיטת בר-אילן)

Added personal author [ווילם החמישי, נסיך אוראנג' ונאסאו (אודות)]

Added corporate author [אמשטרדאם. קהילת האשכנזים]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Additional Personal Name צופיה פרידיריקא וילימינא מפרייסן

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Don't know