שיר תודה ותפלה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר תודה ותפלה Lobgesang und Gebet auf die gute Bothschaft, daß der Herr die Stadt Schweidnitz in die Hand Sr. Majestat, unsers Herrn, des… Großmächtigsten Königs, Friedrichs des Großen, Königs in Preussen, und Churfürstens zu Brandenburg x. x. wiedergegeben hat, und Er sich der Stadt, und des Volcks [sic], das darinnen war, bemächtigte, auch alle streitbare Männer, die das Schwerdt ausgezogen hatten, nebst vielen Generals, und andern Officiers, zu Krieges Gefangenen machte, ingleichen alle Munition am 22sten des Monaths Tischri erbeutete.
Title of the book in Latin characters: 
Shir tora u-tefilah Lobgesang und Gebet auf die gute Bothschaft, daß der Herr die Stadt Schweidnitz in die Hand Sr. Majestat, unsers Herrn, des… Großmächtigsten Königs, Friedrichs des Großen, Königs in Preussen, und Churfürstens zu Brandenburg x. x. wiedergegeben hat, und Er sich der Stadt, und des Volcks [sic], das darinnen war, bemächtigte, auch alle streitbare Männer, die das Schwerdt ausgezogen hatten, nebst vielen Generals, und andern Officiers, zu Krieges Gefangenen machte, ingleichen alle Munition am 22sten des Monaths Tischri erbeutete.
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1762
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכג
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1762
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת ועטרת תפארת בראשך לפ"ק.
אחרי הפסוק: תרגומו לגרמנית.

לפני הפסוק כתוב:
Hier folgt die Jahr-Zahl in einem Text: Ezechiel 16. v. 12

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מכיוון שמדובר בצילום של הספר המקורי, לא ניתן לקבוע בוודאות האם שער הספר ימני או שמאלי.
כמו כן, ייתכן כי לספר יש יותר מאשר 8 העמודים שצולמו בעותק שנבדק.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לא מופיעים שמות פרטיים, רק רשומה הקדשה לכבוד:

Herren Ephraim, und Izig, wohlvornehmen und geehrtesten Herren Parnasim und Aeltesten, wie auch samtlichen Vorstehern der ganzen Jüdischen Gemeine zu Berlin, meinen Hochgeschätzten Gönnern und Freunden...

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

תפילה: תפילה פטריוטית.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8=93 A 2824
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 8=93 A 2824

שם המחבר רשום בקטלוג גם כך: "צבי הירש בן אריה יהודה ליב ליפשיץ"

לפי הקטלוג: "עברית וגרמנית עמוד מול עמוד. פיוטים שונים."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author