שרייבן אן דיא ווירדיגן מיטגלידר זעמטליכ'ר ... חברות גמילות חסדים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שרייבן אן דיא ווירדיגן מיטגלידר זעמטליכ'ר ... חברות גמילות חסדים
Title of the book in Latin characters: 
Shraybn an di ṿirdign miṭglider zemṭlikher ... ḥevres gmiles ḥsodim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רמב"ם

חז"ל

References: 

עמ' ד, ה

Motto: 

"אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יי/ יי ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ", תלים [!] מא

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
לו ע' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הנושא המרכזי של החיבור: הויכוח על הלנת המתים. ברי"ל מבקר את אלה אשר נוהגים בקלות הדעת ומוותרים על מסורת האבות בלי מחשבה. אך יחד עם זאת, הוא טוען, יש גבול לכל דבר, גם לטוב של אלה אשר מכבדים את מסורת אבותיהם. אסור להם להתעלם מן הסכנות האורבות, מוטב שיפקחו את עיניהם ויטו את אזניהם לשמוע את טענותיהם של אלה שיוצאים נגד אמונתם. האיש המאמין בעל התבונה מקשיב לכל, מתבונן בכל, ואחר כך מחליט על פי תבונתו ודתו כיצד לנהוג.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ישנן פניות ישירות אל חברי האגודות.

Production
Contacts with other people: 

"החוברת יצאה ביוזמת 'אגודת הידידים' בברסלאו ובמימונה" (פיינר).

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

"ביקורת אוהדת: מ-ר [אהרן וולפסון], "בשורת ספרים חדשים", המאסף, ז, ב (תקנ"ה), עמ' קס-קעא" [פיינר]

General notes
General notes: 

"החוברת נשלחה חינם אל חברות הקבורה בקהילות שונות, במטרה לשכנען לתמוך בהלנת המתים" (פיינר).

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 8976
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 368 והלאה.

Copy of book used: 

עותק אלקטרוני - ספריית פרנקפורט

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: S 23 V 8976

הספר ניתן לצפייה באתר ספריית פרנקפורט (Jiddische Drucke).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author