תהלה אל שיא המלוכה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תהלה אל שיא המלוכה Ode Seiner Königlichen Hoheit dem Vielgeliebten Churfürsten von Würzberg Ferdinand dargereicht von der Judenschaft des Churfürstenthums Würzburg am Huldigungs Fest in Ebraischer und Deutscher Sprache
Title of the book in Latin characters: 
Tehilah el si ha-melukhah Ode Seiner Königlichen Hoheit dem Vielgeliebten Churfürsten von Würzberg Ferdinand dargereicht von der Judenschaft des Churfürstenthums Würzburg am Huldigungs Fest in Ebraischer und Deutscher Sprache
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1806
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

על גבי הספר לא רשום מקום ההוצאה. צריך לבדוק שוב את המידע הרשום כאן "רדלהיים".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11 ע']
Height of book, in cm: 
34.5
Width of book, in cm: 
23
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

השיר מופיע במבנה של טקסט מקביל עברית מול גרמנית, ואילו התפילה במבנה של טקסט עליון בעברית וטקסט תחתון בגרמנית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

בחלק הראשון מופיע שיר הלל לשליט, ובחלק השני תפילה לאל שיברך אותו

Topics
Topics: 
Notes: 
שיר תודה למושל פרדיננד קורפירסט ווירצבורג
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

נראה שהטקסט פונה לקהל יעד יהודי ולא יהודי גם יחד, אם כי אין כאן פנייה מפורשת

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2= 31 V 1504
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית

R 2= 31 V 1504

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 2= 31 V 1504

חמו"ל

Bibliography of the Hebrew Book:

Notes Added t.p.: Ode Seiner Koeniglichen Hoheit dem vielgeliebten Churfuersten von Wuerzburg Ferdinand, dargereicht von der Judenschaft des churfuerstenthums Wuerzburg am Huldigungs Fest, in ebraischer und deutscher Sprache.

נדפס משמאל לימין.

קדם שער: Gedicht.

השיר פותח: יתפוצצו הררי עד, וגבעות עולם תתמוטטנה.

עמ' [15-13]: תפלה. פותחת: יי אלהים, אשר מבלי מה בראת עולמות.

עברית וגרמנית, זו למעלה מזו.

מקום הדפוס על-פי פ'.

Added personal author [פרדינאנד השלישי, הדוכס הגדול מטוסקאנה אודות)]

Added uniform title [תפילות. שונות]

Language עברית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know