תהלה - 1807

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תהלה: חרוזי יקר אלה הביאו עדת ישורון ווארשי לכבוד ולתפארת מלכות זאקסין ה' ירום הודה. בפרוש כנפיה למלוך עלינו פעם שלישית אחרי הפרדה מאתנו ארבעה וארבעים שנה. ה' יכון כשמש כסאה וכירח עולם. יחי פרידרוך אגוסט מלך זאקסין ודוכס ווארשוי וירום וגבה ונישא
Title of the book in Latin characters: 
Tehilah: ḥaruze yaḳar eleh heviʼu ʻedat yeshurun Ṿarshi li-khevod uli-tifʼeret malkhut Zaḳsin h. yarum hodah. bi-feros kenafeha li-melokh ʻalenu paʻam shelishit aḥare hafradah meʼitanu arbaʻah ṿe-arbaʻim shanah. h. yakhon ke-shemesh kisʼah u-khe-yareaḥ ʻolam yeḥi Fridrukh Agusṭ melekh Zaḳsin ṿe-dukas Ṿarshaṿi ṿe-yarum ṿe-gavah ṿe-nisa
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1807
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1807
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

בשער בעברית התאריך אינו מודרני: @שנת חיים לפ"ק

התאריך המדוייק שנרשם בכל ארבעת השערים של הספר:
20/11/1807

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Number of pages in the book: 
4 שערים, וטקסט הממוספר עד 10 דפים. למעשה הטקסט הוא בן 16 דפים, שכן כל זוג דפים קיבל את אותו המיספור.
Height of book, in cm: 
31
Width of book, in cm: 
21
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
מצידם השני של שלושת עמודי השער; דף 4 (השני); דף 6 (השני); דף 7 (הראשון); 8 (הראשון); 9 (הראשון); דף אחרון
General Notes: 

לספר ארבעה שערים, על פי הסדר הבא:
עברית, פולנית, צרפתית וגרמנית.

בכל מפתח מופיע הטקסט בארבע השפות, זה מול זה, למעלה ולמטה (בכל עמוד - בשתי שפות).

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

השיר הוא מסוג אודה
ODE

Topics
Topics: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2+=75 A 826
References and bibliography
Copy of book used: 

ספרייה לאומית: R 2+=75 A 826

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 2+=75 A 826

חמו"ל

33 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

ווארשה. קהילה

מנוקד.

עברית, פולנית, צרפתית וגרמנית, עם שער מיוחד בכל שפה:

Oda z okolicznosci przybycia Nayiasnieyszego Fryderyka Augusta Krola Saskiego, Xiazecia warszawskiego etc. etc. W dniu w ktorym przedwieczny pozwolil nam Nayszanownieysza Ukorowana Familia po rozlaczeniu nas od Niey przez
czterdziesci cztery lat, wposrod wiernych poddanych ogladac. Z serdecznym rozrzewnieniem i naywinnieyszem posluszenstwem, napisana i ofiarowana od Gminu Izraelitow warszawskich dnia 20 listopada 1807.

Ode a loccasion de larrivee de sa majeste Frederic Auguste, roi de Saxe, duc de Varsovie ... ecrite et presentee ... dans l'heureuse journee ... apres une separation de quarante - quatre annees ...
de la part de la commune disraelites de Varsovie. Ce 20 Novembre 1807.

Ode zu Ehren seiner Majestaet Friederich August Koenig von Sachsen, Herzog von Warschau ... an dem Tage wo der Ewige uns vergoennet das geliebte Haupt einer Regierung, die Vier und Vierzig Jahre von uns getrennt gewesen ist, in der Mitte seiner treuen Unterthanen zu sehen. Mit innigster Freude und tiefster Unterwerfung gewidmet von der gemeinde der Israeliten zu Warschau den 20ten November 1807.

Added personal author [פרידריך אוגוסט הראשון, מלך סכסוניה (אודות)]

Language עברית

צרפתית

פולנית

גרמנית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know