תולדות רבנו החכם משה בן מנחם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תולדות רבנו החכם משה בן מנחם
Title of the book in Latin characters: 
Toldot rabenu he-ḥakham Mosheh ben Menaḥem
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
References: 

אייכל הביא במסגרתו קטעים המתורגמים בסיפרו של ברי"ל.

Text is presented as a new edition of old text? 
No
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Year of publication as it appears in other sources: 
1788
Notes: 

בעותק בלאומית השנת בלועזית מחוקה, לא ניתן לקרוא אותה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

בעמ' נד' מציין אייכל כי הדברים הבאים הם תרגום מתוך החלק השני של ספרו של מנדלסון "ירושלים". בעמ' צח' הוא מציין את סוף התרגום. בעמ' קכג'-קכה' מוצגת רשימת כתביו של מנדלסון.

Number of pages in the book: 
[14], 128
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
איור של משה מנדלסון בעמוד השער, ועיטור בעמ' קכז'
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

ראו הקדמה - אייכל פרסם את מכתבו לרעו ברי"ל

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

ראו הקדמות

General notes
General notes: 

ראו "מכתב לברי"ל" עמ' 10, מספור שלי: אייכל טוען כי ספרו נכתב במסגרת הנסיון "לפעול טוב לנערי בני ישראל החפצים לדעת חכמה..".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 30 V 811
References and bibliography
Copy of book used: 

טק: R 30 V 811

Notes: 

AK: SBBPK: 167993
טק: עבדתי על הספר להפוך אותו ל# ב2/11/08.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Euchel, Isaac Abraham
Preface title: 

"מכתב לאיש בריתי, רעי כאח לי, יואל ברי"ל בשלחי לו מחברת זו" [עמ' 10-1, מספור שלי]: אייכל פונה לידידו ברי"ל ומודה לו על ידידותו ועל כך שהראה לו את הדרך הנכונה. הוא מספר שהיה הולל ומועמד לגדול ללא השכלה, אך שינה את דרכו וזכה להגיע להשכלה.