תורת לשון עברית ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תורת לשון עברית ג: תורת לשון עברית קצרה ובאר היטב אדער קורצגעפאסטע אונד דייטליכע עברישע שפראכלעהרע
Title of the book in Latin characters: 
Torat leshon ʻIvrit 3: Torat leshon ʻIvrit ḳetsarah u-vaʼer heṭev oder Ḳurtsgefasṭe und dayṭlikhe ebreyshe shprakhlehre
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
3
Names of other published volumes: 

תורת לשון עברית - חלק א; תורת לשון עברית - חלק ב

Part of a series of books? : 
Yes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

שלושת הכרכים של "תורת לשון עברית" כרוכים יחד

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1807
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בשער הספר מצויין גם שמו של פיליפסון, משה, אך לא ברור מה היה תפקידו ביצירת הספר:

Bei Moses Philippsohn
gedruckt bei Christoph Schlieder

בתחתית העמוד האחרון בספר ממליץ המחבר על ספר הדקדוק ספר שערי זמרה לר"זה.

Editions
Total number of editions: 
10
Last known edition: 
1850, פראג
References: 

IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.

Year of edition: 
1802
City of edition: 
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1807
City of edition: 
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1816
City of edition: 
Changes in this edition: 
המגיה הוא לווינזון, שלמה שצירף שם הקדמה
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1825
City of edition: 
Changes in this edition: 
שינויים, שיפורים ותוספות רבות של שמואל דעטמאלד
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1827
City of edition: 
Changes in this edition: 
עריכה מחדש מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1828
City of edition: 
Changes in this edition: 
עריכה מחדש מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג. יצא יחד עם ספר נוסף של וואלף מאיר: שפתי ישנים
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1832
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורה שניה ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1838
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורה שלישית ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1842
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורה רביעית ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Year of edition: 
1850
City of edition: 
Changes in this edition: 
מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References: 
IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

הספר עוסק בתנועות וטעמים.

Number of pages in the book: 
[2] עמ', נו' עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there recommendations? 
Yes
Is there a list of subscribers? 
Yes
General notes: 

בעמ' [2] שלאחר עמוד השער של שלושת הכרכים, מופיע קטע בשם "אייניגע אפראבאטיכאנען"
("Einige Approbationen")
שבו שלוש המלצות שהן "מעין הסכמות" לספר, יחד עם ציון העובדה כי החתומים על ההמלצות - יהושע מליסא; אייכל, יצחק; ודוד פרענקל - הזמינו מראש עותקים של הספר. התאריך הרשום בתחתית ההמלצות של יהושע מליסא ואייכל, יצחק הוא תקס"ב, משמע שהן צורפו למהדורה הראשונה. התאריך הרשום בתחתית המלצתו של דוד פרענקל הוא תקס"ז, כלומר, המלצה זו מאוחרת יותר וצורפה רק למהדורה השניה.

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרנקל, דוד
German Name: 
Fränkel, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יהושע מליסא
German Name: 
יהושע מליסא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

לאחר השער המשותף לשלושת הכרכים, מופיע בעמ' [4-5] שיר מליצי פרי עטו של המחבר (ראו פירוט בהקדמת המחבר).

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

ראו פירוט בהקדמות המחבר

Catalog numbers
National Library of Israel: 
PJ 4566 C66
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-3721
General Notes: 

שער הספר שכולל את שלושת הספרים הכרוכים יחד הוא:

תורת לשון עברית קצרה ובאר היטב מחזקת כל דקדוק הקריאה והכתיבה ודרכי לשון כפי משפט ההגיון, מפי ספרים וסופרים הראשונים התיכונים, האחרונים, והכל על סדר נכון, איש איש על מקומו למושבותיו, ועל דרך היותר נקל ומובן לתועלת התלמידים בבתי הספר אדער קורצגעפאסטע אונד דייטליכע עברישע שפראכלעהרע צום גברויך יידיש-דייטשר שולן אין דרייא טהיילן צוויטע פרבעסערטע אונד פרמעהרטע אויפלאגע

מהקדמת המחבר למהדורה השניה, בעמ' [6], עולה כי במהדורה הראשונה יצאו כרכי הספר בנפרד.

References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית
PJ 4566 C66

Notes: 

עשיתי נסיונות רבים לאתר את מהדורת 1802 הראשונה, אך ללא הועיל. המהדורה הראשונה אינה ניתנת להשגה בארץ, בגרמניה או באוסטריה. יחד עם אנדראס עשיתי חיפושים במרבית הספריות החשובות בעולם - אלה המצויינות בחלונית "מספרים קטלוגיים" וגם אחרות, כגון, Anhaltinische Landesbüchere שבדסאו,
Bayerische StaatsBibliothek; Oxford OLIS and Bodleian Pre-1920 Catalogues. ככל הנראה, המהדורה הראשונה היתה קטנה ולכן לא נותרו ממנה עותקים, ורמז לכך ניתן ללמצוא בהקדמת המחבר למהדורה השניה (תורת לשון - חלק א', עמ' [6]), הטוען כי המהדורה הראשונה אזלה במהירות. גם העותק שבידי של מהדורת 1807 נדיר וצולם עבור פרוייקט הגיף הקודם, ככל הנראה בספריית המוזיאון הבריטי, אך המספר הקטלוגי על גבי העותק הזה מטושטש. לא הצלחתי לאתר ספר זה בקטלוג המקוון של ספריית המוזיאון הבריטי.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Cohen, Salomon Jacob - כהן, שלום
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"פאררעדע צור ערשטען אויפלאגע" ("הקדמה למהדורה הראשונה," בגרמנית באותיות עבריות. ט.ק. הקדמה זו מופיעה לאחר עמוד השער המשותף לשלושת כרכי "תורת לשון עברית", ולכן שייכת לשלושת הכרכים גם יחד): המחבר טוען כי ישנם ספרי דקדוק עבריים, אך רק מעטים הם ספרי לימוד המיועדים להוראת דקדוק, ובפרט כאלה המתאימים לבתי ספר יהודיים-גרמניים. הוא מפרט את הנושאים השונים של שלושת כרכי הספר, ומסיים בהבעת תיקווה שהספר ישיג אתמטרתו ויביא להפצת השפה העברית הטובה בקרב הנוער. כהן חותם בשיר מפרי עטו הנקרא "אלה לשון" - שיר מליצי המאחל לשפה העברייה לפרוח ב"גנת בית הספר את נטעת/ בעלי חנוך נערים רצונך יפיקו..." עמ' [5].

Notes: 

ראו התייחסות לספר זה בהקדמות של
תורת לשון עברית - חלק א'.