תפלה בעד אדונינו המלך

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תפלה בעד אדונינו המלך: האדיר והחכם פרידריך ווילהעלם השלישי ובעד שלום בית מלכותו ... בעיר בערלין ... ביום נתנו השרים ויושבי הארץ יד תחת המלך Gebet um die Wohlfahrt unseres Allerdurchlauchtigsten Grosmächtigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Dritten und Dessen Königliches Haus. Am Tage der Huldigung in Andacht zum Himmel geschickt
Title of the book in Latin characters: 
Tefilah be-ʿed adonenu ha-melekh: ha-adir ṿe-he-ḥakham Fridrikh Ṿilhelm ha-shlishi ụ-be-ʿed shalom bet malkoto ... be-ʿir Berlin ... be-yom natenu ha-sarim ṿe-yoshve ha-arets yad taḥat ha-melekh Gebet um die Wohlfahrt unseres Allerdurchlauchtigsten Grosmächtigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Dritten und Dessen Königliches Haus. Am Tage der Huldigung in Andacht zum Himmel geschickt
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

דומה כי החיבור לא נכרך תחילה. בעותק בספריה הלאומית החיבור כרוך יחד עם חיבור אחר שהודפס לרגל אותו הארוע (עליית המלך לכס המלכות): "שיר ותודה לכבוד ולשלום אדונינו המלך... פרידריך ווילהעלם השלישי..."

Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Gregorian year of publication as it appears in other sources: 
1798
Notes: 

פרטים על הוצאת החיבור: לפי השיר שעימו כרוך חיבור זה, שהודפס לרגל אותו הארוע.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
32
Width of book, in cm: 
19.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2+= 52 A 1360
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

חיבור זה נמצא בעת בדיקת "שיר ותודה לכבוד ולשלום אדונינו המלך... פרידריך ווילהעלם השלישי..."

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author