תפלה בעד שלום המלך

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תפלה בעד שלום המלך: האדיר והחסיד אדונינו פרידריך וילהעעלם ובית מלכותו ... בעיר פוזען ובשאר הקהלות ביום נתנו השרים ויושבי הארץ יד תחת המלך געבעט אום דיא וואהלפארט אונזר אללער דורך לויכטיגשטען גרויש מעכטיגשטען קעניג אונד הערן פרידריך ווילהעלם אונד דעסען קעניגליכען הויז
Title of the book in Latin characters: 
Tefilah be-ʿed shalom ha-melekh: ha-adir ṿe-he-ḥasid adonenu Fridrikh Ṿilhelm ụ-vet malkoto ... be-ʿir Pozen ụ-ve-sheʾar ha-kehilot be-yom natenu ha-sarim ṿe-yoshve ha-arets yad taḥat ha-melekh Gebeṭ um di ṿohlfarṭ unzer aller durkh loikhṭigsṭen grois mekhṭigsṭen kenig und hern fridrikh ṿilhelm und desen keniglikhen hoiz
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1793
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

החיבור כרוך (בעותק בספריה הלאומית) יחד עם "שיר רנן ושמחה", שיר פטריוטי לרגל אותו אירוע.

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

תפלה בעברית ולאחריה תרגום לגרמנית באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8 31 V 1428
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

החיבור כרוך יחד עם "שיר רנן ושמחה", שיר פטריוטי לרגל אותו ארוע.

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author