תפלה מכל השנה - תקמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תפלה מכל השנה
Title of the book in Latin characters: 
Tefilah mi-kol ha-shanah
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Format of date: 
modern
Year of publication as it appears in other sources: 
תקמה
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[9] עמ', קסב', [1]
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ניתן להסיק שהספר פנה לקהל יהודי בשל השימוש בעברית והעיסוק בתפילות

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 23 V 530
References and bibliography
Notes: 

טק:

ראיתי את הספר באוסף שלום בלאומית ב-31/12/06.

נראה כאילו כמה דפים חסרים בהקדמה ובדפי החותמים.

עמוד השער קרוע בצד ימין ולכן חלק מן המילים שבכותרת שהכנסתי כאן הם עם סימני שאלה.

IUL

ספרייה לאומית:

R 8= 23 V 530

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הסכמות וחרמות הגואים ה"ה בס' ויעתר יצחק

Notes: 

בהקדמה מתאר סטנוב את הצורך להשתמש בספרי תפילות נכונים, וכי השתמש בקלף משנת רמ"ט שנקרה לפניו, כמקור לספר זה