תפלה - תקסט

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תפלה Kriegs-Gebeth der israelitischen Gemeinde in Wien (Aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt)
Title of the book in Latin characters: 
Tefilah Kriegs-Gebeth der israelitischen Gemeinde in Wien (Aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt)
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

זו תפילה פטריוטית. בתחילת הטקסט כתוב:
"אחר תפלת שמונה עשרה ברכות אומרים התפלה הזאת בבה"כ". משבח את המלך הגיבור.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ייתכן כי קהל היעד היה גם קהל גרמני, נציגי השלטון למשל.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 1329
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 56 A 1329

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author