תפלה - 1806

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תפלה Gebet für unsern König Friedrich August, und unsere Königin Amalia Augusta, am Tage der feyerlichen Annahme der Königswürde. Nach Ablesung folgender siebenzehen (טוב 17, welches auch gut bedeutet) Psalme 21, 61, 63, 67, 72, 75, 89, 93, 97, 99, 100, 111, 118, 128, 138, 144, 150, gesprochen von der Gemeinde in der auf ewige Zeiten gestifteten Synagoge des selig verstorbenen Hoffactors Philipp Aaron, aufgesetzt von Joseph Philipp Aaron, dem Sohne
Title of the book in Latin characters: 
Tefilah Gebet für unsern König Friedrich August, und unsere Königin Amalia Augusta, am Tage der feyerlichen Annahme der Königswürde. Nach Ablesung folgender siebenzehen (טוב 17, welches auch gut bedeutet) Psalme 21, 61, 63, 67, 72, 75, 89, 93, 97, 99, 100, 111, 118, 128, 138, 144, 150, gesprochen von der Gemeinde in der auf ewige Zeiten gestifteten Synagoge des selig verstorbenen Hoffactors Philipp Aaron, aufgesetzt von Joseph Philipp Aaron, dem Sohne
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1806
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

שם בית הדפוס כפי שרשום בספר:
Christian Immanuel Meinhold

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
3 ע'
Height of book, in cm: 
24.5
Width of book, in cm: 
19.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

זו "תפילה" לשלום המלך והמלכה. המחבר פונה אל היהודים - שיתפללו לשלום המלך והמלכה. אל האל - שיברכם. ובאופן עקיף, אל המלך/השלטונות - מראה את מחויבותם של היהודים לשלום השליט.

…ruhen soll die Königswürde auf unserm Vaterlande - לשכון כבוד מלוכה בארצנו

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 62 B 935
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 62 B 935

לפי הקטלוג: עברית וגרמנית

שם בית הדפוס לפי וינוגרד ("מינהולד").

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author