תשובת הרב הגאון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תשובת הרב הגאון
Title of the book in Latin characters: 
Teshuvat ha-Rav ha-Gaʾon
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
טו ע’
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

תגובתו של שאול ברלין בעקבות הפולמוס שעורר ספרו מצפה יקתאל, וכן מכתב אביו הרב צבי הירש בעניין.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0= 35 V 3818
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (העותק פגום, על כן הכותרת קטועה)

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: R 0= 35 V 3818

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author