אברהם בומבורג

Hebrew Name: 
בומבורג (רב), אברהם
German Name: 
אברהם בומבורג