באמבארג, משה

Hebrew Name: 
באמבארג, משה (פו"מ)
German Name: 
באמבארג, משה