בארוך ראטה

Hebrew Name: 
בארוך ראטה
German Name: 
בארוך ראטה