בונם בר"ד פ"ל

Hebrew Name: 
בונם בר"ד פ"ל
German Name: 
בונם בר"ד פ"ל