בוקי, אליהו

Hebrew Name: 
בוקי, אליהו (פו"מ)
German Name: 
בוקי, אליהו