בוקי, אליהו

Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו