בילפעלד

Hebrew Name: 
בילפעלד
German Name: 
בילפעלד