בנימין בר"פ

Hebrew Name: 
בנימין בר"פ (יועץ פנימי לאדונינו המלך יר''ה)
German Name: 
בנימין בר"פ