בנימין בר"פ

Hebrew Name: 
בר"פ (ועץ פנימי לאדונינו המלך יר"ה), בנימין
German Name: 
בנימין בר"פ