בנימין פולדא בשוועד

Hebrew Name: 
בנימין פולדא בשוועד
German Name: 
בנימין פולדא בשוועד